دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

رئیس سازمان بهزیستی کشور:
برگزاری همایش نشان مسئولیت اجتماعی ایران یکی از اصلی­ترین کارهای سازمان بهزیستی در سال جاری محسوب می­گردد

تاریخ : دوشنبه , ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ۱۶:۳۱
برگزاری همایش نشان مسئولیت اجتماعی ایران یکی از اصلی­ترین کارهای سازمان بهزیستی در سال جاری محسوب می­گردد

برگزاری همایش نشان مسئولیت اجتماعی ایران یکی از اصلی­ترین کارهای سازمان بهزیستی در سال جاری محسوب می­گردد.
دکتر همایون هاشمی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشان مسئولیت اجتماعی ایران گفت: این نشان نمود عینی مشارکت دستگاه­ها و نهادها در حوزه مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی در ایران به لحاظ وجود اعتقادات اسلامی در میان مردم از عمق بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. وی در ادامه افزود: سازمان بهزیستی تمامی تلاش خود را برای هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم این نشان چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی بکار میگیرد، ارتقای روحیه­ی مشارکت در حوزه مسئولیت­های اجتماعی و ایجاد تعامل با دستگاه­ها جهت حضور در عرصه سلامت و رفاه اجتماعی از جمله مباحثی است که در اجرای فرایند این جایزه برای سازمان بهزیستی بدست خواهد آمد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در خاتمه از همه دستگاه­ها و نهادها خواست تا با مشارکتی همه جانبه در این بخش، ضمن حمایت از این دبیرخانه در راستای مسئولیت اجتماعی خود گام بردارند.
برگزاری همایش نشان مسئولیت اجتماعی ایران یکی از اصلی­ترین کارهای سازمان بهزیستی در سال جاری محسوب می­گردد.دکتر همایون هاشمی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشان مسئولیت اجتماعی ایران گفت: این نشان نمود عینی مشارکت دستگاه­ها و نهادها در حوزه مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی در ایران به لحاظ وجود اعتقادات اسلامی در میان مردم از عمق بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. وی در ادامه افزود: سازمان بهزیستی تمامی تلاش خود را برای هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم این نشان چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی بکار میگیرد، ارتقای روحیه­ی مشارکت در حوزه مسئولیت­های اجتماعی و ایجاد تعامل با دستگاه­ها جهت حضور در عرصه سلامت و رفاه اجتماعی از جمله مباحثی است که در اجرای فرایند این جایزه برای سازمان بهزیستی بدست خواهد آمد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در خاتمه از همه دستگاه­ها و نهادها خواست تا با مشارکتی همه جانبه در این بخش، ضمن حمایت از این دبیرخانه در راستای مسئولیت اجتماعی خود گام بردارند.
 
پوستر