دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

رییس دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران:
دبیر خانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران به عنوان دیده بان مسوولیت اجتماعی در کشور فعالیت خواهد کرد

تاریخ : پنجشنبه , ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۰۹:۵۷
دبیر خانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران به عنوان دیده بان مسوولیت اجتماعی در کشور فعالیت خواهد کرد

مطابق تعاریف ما همه نهادها می بایست به تعهدات خود در حوزه مسوولیت اجتماعی عمل کنند از این رو و در جهت توسعه و نهادینه ساختن مسوولیت اجتماعی در کشور مدل نشان مسئولیت اجتماعی ایران در کشور تعریف شده است همه نهادها  در صورت داشتن شاخص های مزبور می توانند با مشارکت در فرآیند ارزیابی ، این جایزه را دریافت کنند.
ˈامیر روشنˈ اظهار داشت: مواردی چون حاکمیت شرکتی، میزان تطابق با اهداف سازمان و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، موازین حقوق بشری، نیروی انسانی و فعالیت های سازمان هایی که موجب توسعه جامعه می شوند طی تحقیقاتی استخراج و شاخص های مربوط جمع آوری می شوند.
نامبرده ادامه داد: سازمان ها با استفاده از این شاخصه ها سنجش و بر حسب امتیازات، نشان مسوولیت اجتماعی را دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه برای دریافت این نشان مسوولیت اجتماعی سازمان ها هرگز با یکدیگر مقایسه نمی شوند بلکه با خودشان و معیارهایی که سازمان بهزیستی و این سایت دارد مورد سنجش قرار می گیرند، تصریح کرد: با اهدای نشان مسوولیت اجتماعی به سازمان ها، ارگان ها و دستگاه های مختلف می خواهیم سازمان بهزیستی به عنوان دیده بان کشور در حوزه مسولیت های اجتماعی معرفی شود.
رییس دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران اعلام کرد فراخوان عمومی این جایزه در روزهای آینده از سوی این سازمان اعلام و همایش اهدای جنشان مسئولیت اجتماعی ایران تا پایان سال جاری برای معرفی دستگاه های برتر برگزار می شود.
در ادامه این مراسم از سایت نشان مسوولیت اجتماعی به طور رسمی رونمایی شد.
پوستر