جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۱۷


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

مقررات عمومی متقاضیان نشان مسئولیت اجتماعی ایران

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك:
نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.
 
حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه:
متقاضیانی كه شرایطشان با الزامات ذكر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می‌شوند. در صورتی كه متقاضیان به تصمیم دبیرخانه اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را كتباً به كمیته داوری ارسال داشته و در این خصوص رأی كمیته داوری ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
 
تجدید نظر خواهی:
فرآیند ارزیابی در نشان مسوولیت اجتماعی ایران بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی كه از سوی کمیته علمی و فنی تعیین گردیده ، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان جایزه با آگاهی از این فرآیند در جایزه حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. متقاضیان صرفاً در صورتی كه در گزارش بازخور ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران درخواست كنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید.
 
مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها:
نشان مسوولیت اجتماعی ایران مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است.
پوستر