جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۱۹


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

ارکان سازمان نشان مسئولیت اجتماعی ایران

1- شورای سیاست گذاری
شورای سیاست گذاری ترکیبی از وزراء و رؤسای سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی مستقل کشور خواهند بود که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر علی ربیعی تشکیل خواهد شد. همچنین دبیر عالی این شورا آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور معرفی گردیده است.
2- هیأت امنانشان مسئولیت اجتماعی ایران
هیأت امنا وظیفه تصمیم گیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری را بر عهده دارد که ترکیب آن از یک رییس یک دبیر و اعضا تشکیل می شود.
هیأت امنا وظایف رؤسای دبیرخانه و کمیته های سازمان همایش را براساس مصوبات شورای سیاستگذاری ابلاغ و بر حسن انجام آنان نظارت خواهد کرد. تصویب مدل ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی ایران، نظارت بر اجرای فرآیند آن نیز برعهده هیأت امنا است.

 
دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران:
کلیه اقدامات اجرایی جهت برگزاری همایش نشان مسئولیت اجتماعی ایران شامل امور رسانه، امور جذب، امور روابط عمومی و تبلیغات، امور مراسم و تشریفات و امور مربوط به قرارداد حامیان و جذب مشارکت های مالی بعهده این دبیرخانه است که تصدی آن، بر عهده رییس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی ایران خواهد بود.
4- کمیته  ارزیابی
اجرای مدل جایزه، بررسی مستندات ارائه شده از سوی داوطلبان، انجام امور مربوطه به ارزیابی، علمی برفرآیند نشان مسئولیت اجتماعی، توسعه احتمالی مدل و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی کشور بعهده کمیته علمی – ارزیابی است. این کمیته متشکل از یک رییس، یک دبیر و اعضا می باشد.
5- کمیته علمی
نظارت علمی بر محتوا، بررسی مقالات علمی ارسالی و تولید محتوا بر عهده کمیته علمی است.
6-کمیته بین الملل
فراهم آوردن مناسبات بین المللی، همسو سازی فعالیت های سازمان همایش با نهادهای بین المللی و ارائه مدل در حوزه های بین المللی بر عهده این کمیته است. این کمیته متشکل از یک رییس، یک دبیر و اعضا می باشد.
 
  
پوستر