جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۳۳


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

گروه های هدف

گروه های هدف نشان مسئولیت اجتماعی ایران
- رسانه ها؛
- مؤسسات خیریه؛
- اشخاص حقیقی؛
- مؤسسات، نهادها و سازمان های دولتی؛
- صاحبان کالا و خدمات بخش خصوصی؛
- انجمن ها، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد؛
- پژوهشکده ها، دانشگاه ها و مؤسسات علمی و آموزشی؛
پوستر