جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۳۷


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

مدل ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی ایران

مدل ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی ایران
ارزیابی سازمان ها و نهادها از طریق میزان اثرگذاری آنان در ده محور مرتبط با امر خدمات در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این مدل، میزان اثرگذاری سازمان ها و نهادهای
رفاه محور از طریق جمع آوری اطلاعات و بررسی کارشناسی توسط یک کارگروه ممیزی و همینطور از طریق نظرسنجی از اعضای نظام اجتماعی کشور، در محورهای ده گانه ذیل اندازه گیری خواهد شد.
 

مدل ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی ایران با رویکرد کلان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی

مدل ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی ایران با رویکرد کلان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
پوستر