پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۲:۴۱


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

زمان و محل برگزاری نشان مسئولیت اجتماعی ایران

سالن برج میلاد-97
پوستر